Big Scale Vintage Speaker

7 ต.ค. 2560 นำส่งลำโพง RCA LC-1A ในตู้ RCA MI-11401 ที่บ้านนักเล่นเครื่องเสียงวินเทจแห่งหนึ่งแถวพุทธมณฑลสาย 4 ผมมาถึงหลังจากที่รถขนลำโพง RCA LC-1A ลงของได้สักพักหนึ่ง และยกเข้าจัดวางบนขาตั้งเหล็กวางหลังลำโพง JBL 4350 ที่มี Salant Lens JBL 2395 พร้อมคอมเพรสชันไดร์เวอร์ JBL 2440 การติดตั้ง RCA LC-1A ทำได้ง่ายๆครับ เพราะมีเพาเวอร์แอมป์ Fisher 80AZ เหลืออยู่อีกชุดหนึ่ง ทำสายลำโพงใหม่ต่อเข้า

ลำโพง RCA LC-1A ดึงสายสัญญาณจาก Electronic Crossover JBL 5234 ที่มาจาก เอาต์พุต Marantz 7C มาเข้า Fisher 80AZ วางเข็ม Shure V15 Type IV ที่ติดตั้งบนอาร์ม Thorens BT-12S ของเทิร์น Thorens TD-124 MKI เพียงเท่านี้เสียงเพลงไพเราะก็ดังกังวานไปทั่วห้องนอนครับ เท่ากับห้องนอนนี้สามารถเล่นได้สองระบบคือ JBL 4350 + Salant Lens JBL 2395 + Tweeter ESS AMT-1 ไบแอมป์ขับด้วย McIntosh 275 สองตัว กับ RCA LC-1A ขับผ่าน Fisher 80AZ

อีกหนึ่งชุดในห้องฟังหลักเพดานสูงวาง Altec A4 ใช้ฮอร์น Altec 203B คอมเพรสชันไดร์เวอร์ 288-8K เติมปลายเสียงแหลมด้วยทวีตเตอร์ ESS AMT-1 ตู้เบสส์ใช้วูฟเฟอร์ Altec 515B ข้างละสองดอก Sidewing กางได้ข้างละบนตามขนาดห้อง ขับด้วยเพาเวอร์แอมป์ Signal Corp. AM-424

แบบไบแอมป์ข้างละ 2 ตัว แบ่งความถี่ด้วย Electronic Crossover Accuphase F-15 เติมเบสส์ต่ำๆดัวยสับวูฟเฟอร์ Hartley 224HS ขับด้วย Marantz Model 9 ส่วนลำโพงอีกคู่เป็น JBL Hartsfield ตู้ทำบ้านเราตู้ทำมานานงานฝีมือเยี่ยมติดวูฟเฟอร์ JBL LE-15A ใช้คอมเพรสชันไดร์เวอร์ JBL 375 เลือกเล่นลำโพงโดยการโยกสวิทช์ด้านหลังสับวูฟเฟอร์ ใช้ปรีแอมป์ McIntosh C22 เป็นไลน์ปรีแอมป์ โฟโน BE เล่นกับเทิร์น Micro-Seiki RX-1500 ติดอาร์ม SME 3012 S2 หัวเข็ม Ortofon SPU Gold, Fidelity Research FR-64S หัวเข็ม Ortofon SPU Gold อาร์ม Tri-Planar ลืมดูรุ่นกับหัวเข็มครับ = =’ มีปรีแอมป์ Audio Research SP-3, Marantz Model 7c เอาไว้สลับเล่นเปลี่ยนบรรยากาศ

ทุกชุดมีเสน่ห์ของสไตล์เสียงที่แตกต่างกันออกไป ทำให้สามารถเลือกเล่นให้เหมาะสมกับเพลงที่เล่นได้ง่าย เสียดายเวลามีไม่มากพอที่จะฟังได้ทั้งหมดในวันนี้ครับ